Opšti Uslovi Korišćenja

Opšti Uslovi Korišćenja Sajta | Akademska rakija 2020

Posetom sajta akademskarakija.rs prihvatate da opšti uslovi sajta važe i korišćenja navedene u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se pravilima istih. Bilo kakvo korišćenje ove internet stranice podrazumeva Vaše prihvatanje uslova i pravila korišćenja navedenih u ovom dokumentu. Akademska rakija zadržava pravo da izvrši delimične ili potpune promene web sajta ili opštih uslova upotrebe, bez prethodne najave. Stoga, molimo Vas da sledeći put kada posetite naš sajt, ponovo proverite uslove kako biste bili upoznati sa eventualnim promenama do kojih je došlo.

 

Prava intelektualne svojine i korišćenje sajta

Svi detalji, dokumenta, ilustracije i žigovi koji su objavljeni na ovom sajtu su u vlasništvu Akademske rakije. Ništa sadržano na ovoj web stranici se ne može tumačiti kao dozvola za korišćenje bilo kog žiga koji je prikazan na ovom internet sajtu.

Korišćenje sajta podrazumeva pretraživanje sajta, štampanje sadržaja web stranice ili čuvanje u elektronskom obliku. Pristup i korišćenje sadržaja koji se nalaze na sajtu, pod uslovom da sva autorska prava i zaštitni žig Akademske rakije budu sačuvani. Korišćenje bilo kojeg dela ove web stranice u komercijalne svrhe ili njegovo uklapanje u bilo koju drugu publikaciju ili web stranicu je strogo zabranjeno.

Garancije

Akademska rakija je prikazala detaljne informacije koje se nalaze na ovom web sajtu koristeći interne i eksterne izvore. Po svom najboljem saznanju i uverenju, i neprestalno nastoji da proširi i ažurira te informacije. Informacije na ovom web sajtu namenjene su isključivo predstavljanju Akademske rakije i njenih proizvoda. Akademska rakija ne daje garanciju kompletnosti, pouzdanosti, blagovremenosti ili tačnosti informacija na ovom web sajtu, bilo izričito ili prećutno. Akademska rakija nema obavezu održavanja materijala i usluga dostupnih na ovoj web stranici. Niti dostavljanja povezanih ispravki ili dopuna, te Vas stoga molimo da imate na umu da ove informacije. iako tačne na dan kada su objavljene, mogu biti zastarele. Stoga Vam preporučujemo da proverite svaku informaciju koju pročitate na ovom web sajtu pre nego što je upotrebite u bilo kom obliku. Ukoliko su Vam potrebni bilo kakvi saveti ili instrukcije u vezi sa našim uslugama, molimo Vas da nam se direktno obratite.

Ograničena odgovornost

Pristupanjem ovom sajtu, korisnici ovog web sajta izjavljuju da su saglasni s činjenicom da koriste pristup ovom web sajtu i njegovom sadržaju na sopstveni rizik. Ni Akademska rakija, niti treće strane koje učestvuju u pisanju, produkciji ili prenošenju ovog web sajta ne mogu biti odgovorni za bilo kakvu direktnu, slučajnu, posledičnu, indirektnu ili bilo kakvu drugu štetu. Isto tako ne mogu biti odgovorni za  troškove, gubitke ili povrede koje nastanu kao rezultat pristupa ili nemogućnosti pristupa ovom web sajtu. Kao i korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovog web sajta, ili kao rezultat činjenice da ste se oslonili na informacije date na ovom web sajtu.

Takođe, Akademska rakija ne prihvata odgovornost za bilo koji gubitak prouzrokovan virusima koji mogu zaraziti Vaš kompjuter ili bilo koju drugu imovinu kroz upotrebu, pristup ili preuzimanje bilo kog materijala sa ove web stranice. Ukoliko odlučite da preuzimate materijal sa ove web stranice, činite to na sopstvenu odgovornost.

Prenošenjem ili prijemom informacija sa ovog sajta ne zasniva se poslovni odnos odnos između Vas i Akademske rakije. Te niko od koristika ovog sajta ne treba da postupa, niti da se uzdrži od postupanja, na osnovu bilo koje informacije na ovom sajtu. Slanje poruka putem elektronske pošte ni u kom smislu ne obavezuje Akademsku rakiju na zasnivanje poslovnog odnosa sa bilo kojim korisnikom ovog sajta.

Web sajtovi trećih lica

Ovaj web sajt sadrži linkove/reference za web sajtove trećih lica. Obezbeđujući takve linkove, Akademska rakija ne daje svoju saglasnost u pogledu sadržaja tih web sajtova. Akademska rakija, ne prihvata nikakvu odgovornost za dostupnost ili sadržaj tih web sajtova. Niti odgovornost za štetu ili povredu koje nastanu kao rezultat korišćenja njihovog sadržaja, u bilo kom obliku. Akademska rakija, ne daje nikakvu garanciju da stranice za koje postoje linkovi pružaju informacije bilo kojeg kvaliteta. Korisnici pristupaju takvim web sajtovima na vlastiti rizik.

Odgovornost korisnika

Korisnik ovog web sajta je u potpunosti odgovoran za sadržaj i tačnost informacija koje šalje Akademska rakija. Kao i za nekršenje prava bilo koje treće strane na koju se eventualno odnose te informacije i da opšti uslovi sajta važe. Korisnik daje svoj pristanak Akademska rakija da objavi takve informacije. Kao i da iste koristi u svrhu statističke analize ili za bilo koje druge poslovne svrhe, uključujući ali ne ograničavajući se na reprodukciju, razvoj, reklamiranje, prodaju i marketing, bez ikakvog ograničenja i bez ikakve naknade korisniku.

Dostavljanjem informacija korisnik daje garanciju da poseduje vlasnička prava nad poslatim informacijama i materijalom. I samim tim da ima pravo, odnosno pristanak za postavljanje privatnih informacija, odnosno materijala. Te da korišćenje istih od strane Akademska rakija neće povrediti prava treće strane. Akademska rakija ni u kom slučaju nije obavezi da objavi ili koristi dostavljene informacije ili materijal. Prilikom korišćenja web sajta i bilo kojih informacija ili materijala koji se nalaze na istom, korisnik je u obavezi da postupa u skladu sa svim primenjivim propisima.

Isporuka

Akademska rakija u saradnji sa kurirskim službama vrši dostavu na celom području Republike Srbije. U cilju ostvarivanja kvalitetnije komunikacije između Kupca i Dostavljača, naši zaposleni ostavljaju podatak o broju telefona Kupca kurirskoj službi.

Dostava proizvoda se vrši do ulaza u objekat čiju adresu je Kupac naveo prilikom kupovine. Naručeni proizvodi pakuju se na način, koji će zaštiti proizvode tokom uobičajene manipulacije prilikom transporta.

Ako Kupac ne primi robu ili obaveštenje o isporuci, nakon što je poslata u očekivanom vremenu, Kupac ima pravo o tome obavestiti Prodavca, kako bi se preduzele sve neophodne radnje u vezi sa pronalaskom pošiljke, ili kako bi se poslala zamenska pošiljka. Ako Kupac odbije primiti ispravnu i neoštećenu robu koju je naručio, Prodavac ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu svih troškova koji su vezani za isporuku. Očekivani rok isporuke je 2-3 dana.

Cena poštarine

Cena poštarine izračunava se na osnovu težine pošiljke, po cenovniku kurirske službe koja dostavlja pošiljku.

Za porudžbine u iznosu većem od 12.000,00 RSD dostava je besplatna na teritoriji Srbije.

Zabranjena je prodaja i služenje alkoholnih pića deci i maloletnicima

Deca i maloletna lica ne mogu koristiti ovaj sajt, niti poručivati proizvode Akademske rakije. Upozoravamo kupce naših proizvoda na odgovornu upotrebu alkoholnih pića, ali i na to da je prekomerna upotreba alkoholnih pića štetna po zdravlje. Akademska rakija zadržava pravo da odbije isporuku proizvoda, ukine nalog ili otkaže porudžbinu, ukoliko ustanovi da su prekršeni Uslovi kupovine.

Povraćaj proizvoda

U skladu sa zakonom Kupac ima pravo do odustane od ugovora o kupoprodaji proizvoda kupljenih preko online prodavnice bez obrazloženja u roku od 14 dana od dana prijema proizvoda. Ukoliko Kupac želi odustati od ugovora o kupoprodaji proizvoda, koji je zaključen preko online prodavnice Akedemske rakije, to može učiniti popunjavanjem i slanjem obrasca za odustanak od ugovora koji možete naći ovde. Neophodno je poslati popunjen obrazac, zajedno sa neoštećenim i nekorišćenim proizvodom, na adresu Akademske rakije Račkog 84, Petrovaradin, Srbija.

U slučaju odustanka od ugovora Kupac snosi troškove vraćanja proizvoda i dužan je da u roku od 14 dana od dana odustajanja vrati kupljene proizvode.

Akademska rakija je dužna da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata sa vlastitog računa za vraćeni proizvod, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema obrasca o odustanku od ugovora. Kupovinom proizvoda Kupac daje izričitu saglasnost da se povraćaj uplate izvrši na njegov tekući račun, koji će navesti u obrascu za odustanak od ugovora.

Napominjemo da je moguće odustati od kupovine proizvoda ukoliko su isti vraćeni u originalnoj ambalaži, nekorišćeni i neoštećeni, ispraćeni svim dodacima, propratnom dokumentacijom i originalnim računom. 

Zamena proizvoda

Ukoliko Kupac želi zameniti proizvod nekim drugim, može to učiniti popunjavanjem ovog obrasca. Neophodno je poslati popunjen obrazac, zajedno sa neoštećenim i nekorišćenim proizvodom, na adresu Akademske rakije. Troškove poštarine snosi Kupac.

Merodavno prvo i nadležnost

Korišćenjem ovog sajta , saglasni ste da opšti uslovi sajta važe. Da je za bilo kakvo pravno potraživanje ili utuženja vezano za ovaj web sajt ili njegovu upotrebu merodavno pravo Republike Srbije. Nadležan stvarno nadležni sud u Beogradu/Novom Sadu